T +31 53 303 30 00

Wijze van opdrachtverlening met betrekking tot de of counsels

Indien u in contact wenst te komen met een of counsel, kunt u contact opnemen met TLC Advocaten. TLC Advocaten maakt vervolgens samen met de of counsel in het betreffende land, een eerste inschatting. In dit stadium worden de kosten besproken en – voor zover mogelijk – een inschatting gemaakt van de tijd die aan de zaak besteed zal worden. In voorkomende gevallen zal een voorschot gevraagd worden voor de te verrichte werkzaamheden.

 

TLC Advocaten zal uw opdracht innemen. Op deze opdracht is het Nederlands recht van toepassing. TLC Advocaten zorgt ervoor dat de betreffende of counsel op vooraf overeengekomen condities te werk gaat. Het contact met de of counsel verloopt via TLC Advocaten, als tussenpersoon.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met TLC Advocaten Enschede.

TLC Advocaten

Hengelosestraat 98

7514 AK Enschede

Contactformulier

Locatie Enschede