T +31 53 303 30 00

 

De wetswijzigingen binnen het ondernemingsrecht op een rij

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > De wetswijzigingen binnen het ondernemingsrecht op een rij

De wetswijzigingen binnen het ondernemingsrecht op een rij

Binnen het ondernemingsrecht is er dit jaar het een en ander veranderd. Enkele wetten zijn aangepast, maar ook zijn nieuwe wetten gaan gelden. De belangrijkste wetswijzigingen en nieuwe wetgeving zijn daarom op een rij gezet.

Man-vrouw-balans

De nieuwe wet houdt in dat de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het bestuur en de raad van commissarissen evenwichtiger wordt. Voor de NV en BV betekent dit dat zij verplicht zijn om een streefcijfer vast te stellen en een plan op te stellen waarin wordt aangegeven hoe dit doel wordt gerealiseerd (infrastructuur). Op deze manier ontstaat er een betere man-vrouw-balans. De NV en BV worden verplicht om deel te nemen aan de hiervoor bedoelde infrastructuur van de sociaal-economische raad. Deze infrastructuur zorgt voor het monitoren of aan deze verplichtingen wordt voldaan.

Wat betreft de raad van commissarissen zal de man-vrouwverhouding groeien naar 1/3 man en 1/3 vrouw. Bij overtreding hiervan is de benoeming nietig.

Verbieden radicale en extremistische rechtspersonen

De nieuwe wet biedt gemakkelijker de mogelijkheid om radicale of extremistische organisaties te verbieden. Het gaat hierbij om organisaties die een bedreiging vormen voor de democratische rechtstaat. Dit is in strijd met de openbare orde en wordt daarom stevig aangepakt.

Voor het Openbaar Ministerie betekent dit dat de bewijslast voor haar wordt verlicht om dergelijke organisaties te kunnen verbieden en ontbinden. Een leidinggevende van een dergelijke organisatie kan dan voor langere tijd een bestuursverbod krijgen om het hervatten van hun activiteiten in een andere organisatie te voorkomen.

Duidelijkheid taken en verantwoordelijkheid bestuurders en toezichthouders

Door een wetswijziging worden enkele bepalingen over het bestuur en de raad van commissarissen verduidelijkt. Dit zorgt voor uniformering. Het gaat hierbij om de Wet bestuur en toezicht rechtspersoon die als doel heeft om bestuur en toezicht te verbeteren en dit voorziet voor alle rechtspersonen. Geen onduidelijkheid meer omtrent taken en verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders voor verschillende rechtspersonen dus.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog en/of heb je advies nodig over ondernemingsrechtelijke vraagstukken? Benader dan gerust één van onze specialisten;