T +31 53 303 30 00

 

Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

TLC International Law > Letselschade  > Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

Introductie

Op 20 april jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten aangenomen. Met deze wet komen de wensen van het slachtoffer in het strafproces centraler te staan. Dit helpt onder andere bij de verwerking en acceptatie. Welke wijzigingen staan centraal bij deze uitbreiding?

De uitbreiding

Spreekrecht bij wijziging of opheffing bijzondere voorwaarden

Door de wet krijgen slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de zitting te spreken waarbij de dader verzocht heeft om wijziging of opheffen van de bijzondere voorwaarden.

Uitbreiding kring spreekgerechtigden: stief-familie

Ook stief-familie van een overleden slachtoffer kan gebruik maken van hun spreekrecht, nu kinderen tegenwoordig vaker opgroeien in een samengesteld gezin. Tot deze uitbreiding kwam aan hen niet het spreekrecht toe, omdat zij geen bloedverwanten zijn. Daar is nu verandering in gekomen en is een mooie stap voorwaarts om beter aan te sluiten op de hedendaagse maatschappij.

 Spreekrecht bij TBS-verlengingszitting

Het spreekrecht wordt daarnaast ook mogelijk bij de behandeling van de tbs-verlengingszitting. Het slachtoffer kan tijdens de zitting aan de rechter te kennen geven waarom zij bescherming nodig hebben, in de vorm van een contract- of straatverbod, mocht de dader (voorlopig) op vrije voeten komen.

Verschijningsplicht voor verdachten ernstige zeden- of geweldmisdrijven

Naast deze uitbreiding komt er voor verdachten van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven een verschijningsplicht. Deze verplichting dient ervoor te zorgen dat het slachtoffer zijn spreekrecht kan uitoefenen in het bijzijn van de verdachte. Mocht het slachtoffer niet willen spreken in het bijzijn van de verdachte, dan hoeft dit niet. Het slachtoffer dient kenbaar te maken of hij/zij het wenselijk acht dat de verdachte hierbij aanwezig is. In ogenschouw genomen dient te worden dat het gebruik maken van het spreekrecht niet in alle gevallen leidt tot een positieve ervaring. Denk hierbij aan de situatie waarin de verdachte geen berouw toont of de verantwoordelijkheid afschuift, maar ook in het geval als blijkt dat er onvoldoende bewijs aanwezig is en de verdachte wordt vrijgesproken.

Vast spreekmoment

Met de uitbreiding is verder gekozen voor een vast moment om als slachtoffer te spreken. Eerder werd hier verschillend mee omgegaan, maar nu dient het slachtoffer te spreken voordat het requisitoir van de Officier van Justitie start. Hierdoor kan de Officier van Justitie nog rekening houden met hetgeen het slachtoffer vertelt.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.