T +31 53 303 30 00

 

Werkgeversaansprakelijkheid bij beroerte werknemer

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Werkgeversaansprakelijkheid bij beroerte werknemer

Werkgeversaansprakelijkheid bij beroerte werknemer

Introductie

Het Gerechtshof te Den Bosch diende ondanks te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor geleden schade van de werknemer, nu deze werknemer onder werktijd een beroerte kreeg. Wat vindt het Hof?

Situatieschets

Werknemer arriveerde, na een tandartsbezoek en na een bezoek aan een arts vanwege het zetten van een vaccinatie, op zijn werk. In de pauze merkten collega’s op dat de werknemer vreemd en onduidelijk sprak en dat zijn handschrift niet te lezen was. De werknemer is uiteindelijk uitgeklokt en naar huis gegaan. Het aanbod van zijn collega’s om hem naar huis te brengen, sloeg hij af. In de avond kwam zijn vrouw thuis en vond hem verward op de bank. In het ziekenhuis bleek dat de werknemer een beroerte had.

De arbeidsovereenkomst wordt op een later moment ontbonden vanwege reorganisatie. De werknemer wendt zich tot de kantonrechter, omdat hij meent dat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen. De werkgever had hem niet naar huis moeten sturen, maar noodzakelijke hulp moeten inschakelen. Hij stelt de werkgever aansprakelijk als gevolg van het ongeval geleden en nog te lijden schade, op grond van artikel 7:658 BW.

Overwegingen Gerechtshof

Volgens het Hof staat vast dat het ontstaan van de beroerte bij de werknemer op geen enkele wijze verband houdt met het uitoefenen van zijn werkzaamheden bij diens werkgever. De beroerte is (mogelijk) tijdens de uitoefening van de werkzaamheden opgetreden, maar niet in de uitoefening van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7:658 BW. Het Hof is daarom van oordeel dat artikel 7:658 BW in deze situatie toepassing mist.

Conclusie

Er is geen sprake van een handelen door de werkgever in strijd met goed werkgeverschap. Daarnaast is de beroerte niet aan te merken als in de uitoefening van de werkzaamheden opgetreden. De werkgever is dan ook niet aansprakelijk te houden voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Over ontslag of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tladvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.