T +31 53 303 30 00

 

Causaal verband bij whiplashletsel

TLC International Law > Letselschade  > Causaal verband bij whiplashletsel

Causaal verband bij whiplashletsel

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, kunt u daar een whiplash aan over houden. Een whiplash kan bestaan uit klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid, maar ook duizeligheid of misselijkheid. Het verhalen van schade die voortvloeit uit whiplashklachten is geen eenvoudige zaak. Waarom dat zo is, leest u in deze blog!

Discussies met verzekeraars

Zoals vermeld kan whiplashletsel bestaan uit meerdere vervelende klachten. Deze klachten kunnen zowel materiële, als immateriële schade veroorzaken. Bij materiële schade kunt u denken aan fysiotherapie behandelingen, reiskosten naar het ziekenhuis of andere kosten die u maakt ten behoeve van het herstel. Immateriële schade kan bestaan uit pijn of rijangst die u heeft ontwikkelt sinds het ongeval. Logischerwijs wilt u deze schade graag verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt.

Whiplashletsel wordt onderverdeeld in vier gradaties, van Whiplash Associated Disorder (hierna: WAD) 1 tot en met 4. Klachten omtrent WAD 1 en 2 veroorzaken de meeste discussies. In deze gradaties ondervindt men klachten als hoofdpijn, nekpijn, concentratieproblemen of vermoeidheid. Het heikel punt bij deze klachten is dat ze niet medisch te bewijzen zijn doormiddel van bijvoorbeeld MRI-scans, röntgenfoto’s of andere medische apparatuur. Doordat medisch bewijs van deze klachten ontbreekt, stellen verzekeraars dat niet kan worden aangetoond dat deze klachten veroorzaakt zijn door het ongeval. Verzekeraars zijn derhalve niet bereid om de volledige schade te vergoeden.

Het verhalen van de schade

Is het dan onmogelijk om schade te verhalen die uit whiplashklachten voortvloeit? Nee, integendeel. Verzekeraars houden vaak ten onrechte teveel vast aan medische causaliteit. In vaste rechtspraak is gebleken dat medische causaliteit niet de norm is voor het verhalen van de schade. Om schade te verhalen, moet voornamelijk voldaan zijn aan de juridische causaliteit. In het Zwolsche Algemeene / De Greef arrest zijn een aantal voorwaarden geformuleerd om schade te verhalen wat voortvloeit uit niet-medisch te bewijzen letsel. Uit dit arrest blijkt dat er geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het causale verband. Om het causale verband aan te tonen tussen de klachten en het ongeval, moeten de klachten plausibel zijn. Dat houdt in dat de klachten:

  • Niet ingebeeld zijn
  • Niet overdreven zijn
  • Niet voorgewend zijn
  • Reëel zijn
  • Voor het ongeval niet aanwezig waren
  • Geen alternatieve verklaring hebben voor het voortduren van de klachten, anders dan het ongeval.

Indien al het voorgaande zeer aannemelijk kan worden gemaakt, zal het juridische causale verband tussen het whiplashletsel en de daaruit voortvloeiende schade door rechters worden erkend. Het uitganspunt zijn de verklaringen van het slachtoffer zelf. Daarnaast zijn rapportages van huisartsen en fysiotherapeuten ook van belang.

Rechtspraak

Dat het causale verband tussen whiplashletsel en het ongeval vaak ter discussie wordt gesteld, blijkt ook uit de volgende uitspraak (ECLI:NL:HR:2023:1275). In deze kwestie is een man, die reeds een hernia had, betrokken geraakt bij een aanrijding. In 2011 constateerde de huisarts vanwege aanhoudende nekklachten een nekhernia. De man was eigenaar van een rijschool, maar is door de nekhernia gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. Door de gedeeltelijke arbeidsongeschikt is de man voor 8 uur per week gaan in loondienst gaan werken als vrachtwagenchauffeur.

Tot zijn grote pech is de man in 2012 slachtoffer geworden van een aanrijding van achteren. Hierdoor is de man volledig arbeidsongeschikt geraakt. De verzekeraar van de wederpartij erkende de aansprakelijkheid, maar er ontstond discussie over het causale verband. De discussie leidde ertoe dat er een procedure werd gestart. Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordeelden aan de hand van rapporten van deskundigen dat de arbeidsongeschiktheid van de man niet was toegenomen. Er ontbrak medisch bewijs voor het aantonen van het functieverlies.

De kwestie belandde derhalve uiteindelijk bij de Hoge Raad. De Hoge Raad bevestigde opnieuw dat het juridische causale verband kan worden aangenomen indien de klachten als aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet overdreven en niet voorgewend kunnen worden beschouwd. De man werd dus door de Hoge Raad in het gelijk gesteld.

Conclusie

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een aanrijding en u soortgelijke klachten ervaart, is het van belang dat u zich laat diagnosticeren door een medisch deskundige zoals bijvoorbeeld een huisarts of neuroloog. Daarnaast is het raadzaam om juridisch advies in te schakelen, gezien het feit dat het aantonen van het causale verband een lastig proces en vaak een punt van discussie is. De kosten van het juridische advies kunt u verhalen op de verzekering van de schadeveroorzakende partij.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust een van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl