T +31 53 303 30 00

 

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

TLC International Law > Herstructurering  > Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Introductie

De bedrijfsvoering van veel ondernemingen kan en wordt niet op de gebruikelijke manier voortgezet door de coronacrisis. De verwachting is dan ook dat in de aankomende maanden veel ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen met misschien zelfs een faillissement tot gevolg. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), in werking getreden per 1 januari 2021, kan een faillissement helpen te voorkomen.

Verandering WHOA

De WHOA heeft als doel te komen tot een akkoord met alle schuldeisers van de onderneming buiten het insolventierecht om. De onderneming kan zelf een akkoord voor de WHOA invoeren, maar ook aandeelhouders, schuldeisers, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de onderneming kunnen dit doen. De onderneming zal een herstructureerdeskundige inschakelen, die wordt betaald door de onderneming, om met zoveel mogelijk schuldeisers tot een oplossing te komen die voor iedereen aantrekkelijk is. Mocht een schuldeiser twijfelen aan de onafhankelijkheid van deze ingeschakelde herstructureerdeskundige, dan kan de schuldeiser een verzoek doen om een andere herstructureerdeskundige in te schakelen. Deze dient dan wel door de schuldeiser betaald te worden.

Klassenindeling

Vóór de WHOA konden schuldeisers niet gedwongen worden akkoord te gaan met betaling van een percentage/gedeelte van hun vordering tegen finale kwijting. Voor de ondernemingen wordt het nu mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken. Bij de WHOA worden de schuldeisers en aandeelhouders in klassen ingedeeld. De klassenindeling wordt gedaan aan de hand van de rang die aan het vermogen (geld) van de schuldenaar aan de schuldeiser en aandeelhouder behoort. Het percentage kan per vordering en per klasse verschillen. Het kan ook zijn dat het akkoord gaat over iets anders dan de betaling van een deel van een geldsom, bijvoorbeeld achterstellingen van leningen. Er wordt over het akkoord gestemd per klasse. Er moet ten minste één klasse met het akkoord hebben ingestemd. Een akkoord wordt gesloten wanneer de schuldeisers, die twee derde of meer van het totale bedrag aan vorderingen vertegenwoordigen, instemmen met het akkoord. Deze meerderheid geldt ook voor de aandeelhouders. De crux is dan ook om een akkoord met de meerderheid van de schuldeisers op te leggen aan de minderheid.

Uitzondering: personeelsleden en pand- en hypotheekhouders

Er geldt een uitzondering voor het personeel. Personeelsleden kunnen ook schuldeiser zijn, maar worden niet bij het WHOA-akkoord betrokken, omdat een reorganisatie van het personeelsbestand niet via de WHOA kan worden uitgevoerd. Voor de pand- en hypotheekhouder geldt ook een uitzondering, nu zij geen genoegen hoeven te nemen met minder dan wanneer een faillissement wordt uitgesproken. In een faillissement zijn de pand- en hypotheekhouders separatisten en gaan daardoor vóór andere schuldeisers. Deze separatistenpositie geldt niet meer in een WHOA. Wel behouden zij een sterke positie in een akkoord op grond van de WHOA.

Toestemming rechtbank

Vervolgens zal de rechtbank gevraagd worden om goedkeuring te verlenen voor het volledige akkoord. De rechter zal het akkoord bekijken of er weigeringsgronden zijn en of het redelijk is. Als de rechtbank goedkeuring geeft, geldt het akkoord voor alle schuldeisers en aandeelhouders, ook als je het er niet mee eens bent. Dit wordt ook wel een dwangakkoord (met een executoriale titel) genoemd.

Een schuldeiser, vooral een concurrente schuldeiser die in een faillissement bijna nooit een deel van zijn vordering zal ontvangen, zal zich tijdens dit proces pro actief moeten opstellen. Doet de schuldeiser dit niet, dan doet hij/zij ook niet mee met het akkoord.

Conclusie

De WHOA heeft dus als doel dat dat ondernemingen op een eenvoudige manier de onderneming kunnen (her)structureren in een gezonde financiële situatie, met als doel het vermijden van een faillissement. Het is voor de onderneming belangrijk om nu al na te gaan denken over een akkoord via de WHOA, want voorkomen is voor eenieder beter.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Wilt u proberen uw onderneming weer financieel gezond te krijgen en/of wenst u te herstructureren? Neem dan contact met ons op! Wij zijn te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.