T +31 53 303 30 00

Wil Hoogstraaten

Heeft u juridische hulp nodig?

Letselschade expert

Sinds 1973 verleent Wil Hoogstraaten als senior schade-expert/arbeidsdeskundige rechtsbijstand aan verkeersslachtoffers en slachtoffers van bedrijfsongevallen en medische fouten.

 

Vaak gaat het om ernstig letsel met ingrijpende gevolgen voor het verdere leven van cliënten met omvangrijke materiele en immateriële schade. Kennisoverdracht in de werkvelden van Wil Hoogstraaten acht hij onontbeerlijk.

 

Als letselschade expert moet men door de ogen van de cliënt kunnen kijken voordat er sprake kan zijn van persoon- en situatiegericht maatwerk. Messcherpe onderhandelingen met verzekeraars (die zoveel mogelijk schadebeperkend werken) zijn het dagelijkse werk van Wil Hoogstraaten. Hij acht het een sociaal-maatschappelijke opdracht om ernstig gelaedeerde cliënten een nieuwe toekomst te geven na hun ongeval.

 

De specialisatie van Wil Hoogstraaten betreft -niet aangeboren- hersenletsel en whiplash.

 

Om scherp te blijven maakt Wil Hoogstraaten deel uit van klachtencommissies in de psychiatrie en bouwt en restaureert hij in zijn privétijd technisch ingewikkelde muziekinstrumenten als kerkorgels, piano’s en vleugels. Daarnaast is Wil Hoogstraaten lid van het Nederlands Instituut Schaderegelaars.

 

Voormalige functies

Jongste bediende bij de Ned. Kath. Bond van Fabrieksarbeiders St Willebrordus;

Militaire Dienst Nato Basis Paderborn;

Juridische zaken en letselschaderegeling Ennia/Aegon;

Rechtsbijstand praktijk binnen Brunet Advocaten te Nijmegen;

Zelfstandige letselschadepraktijk.