T +31 53 303 30 00

 

Controle op gedrag werknemer op social media toegestaan?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Controle op gedrag werknemer op social media toegestaan?

Controle op gedrag werknemer op social media toegestaan?

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je mening publiekelijk te uiten op social media. Uitingen van werknemers op social media kunnen leiden tot onenigheid op de werkvloer. Werknemers denken vaak dat zij vrij zijn om alles te posten op social media en dat de werkgever hier niets over te zeggen heeft. Dit is echter een misvatting. Het gedrag op social media is niet onbegrensd en dit hangt samen met het goed werknemerschap, vrijheid van meningsuiting en de Privacywet. In hoeverre je als werkgever de werknemer mag controleren lees je hieronder.

Gevolgen

Als de werknemer een bericht op social media plaatst dat de reputatie van het bedrijf aantast, collega’s kwetst of gevoelige bedrijfsinformatie onthult, is het bericht niet zonder meer toegestaan. Dergelijke berichten kunnen leiden tot een arbeidsconflict.

Wetgeving

Goed werknemer- en werkgeverschap

Volgens art. 7:611 BW is de werknemer verplicht zich als ‘goed werknemer’ te gedragen. Als werkgever kun je je hierop beroepen indien sprake is van een werknemer die zich bijvoorbeeld negatief uitlaat over het bedrijf op social media. Of de werknemer daadwerkelijk in strijd handelt met dit artikel is naar het oordeel van de rechter.

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht dat bepaalt dat iedereen mag denken en schrijven wat hij vindt, ook wanneer dit kwetsend, schokkend of verontrustend wordt ervaren door anderen. Hierop is wel een uitzondering, namelijk als de mening aanzet tot geweld, beledigend is of leidt tot smaad/laster.

Privacywet

De Privacywet bepaalt dat de werkgever het personeel niet zomaar op social media mag controleren. De werkgever mag personeel wel controleren indien hij hiervoor een goede reden heeft. Denk aan de situatie waarin de belangen van het bedrijf op het spel staan en het controleren de enige manier is om de bedrijfsactiviteiten te beschermen. Als werkgever mag je dan de openbare informatie bekijken.

Ontslag

Wanneer het gedrag op social media een arbeidsconflict heeft opgeleverd kan dit aanleiding zijn tot ontslag. Denk aan de situatie waarin een werknemer de betreffende post niet wil verwijderen en je als werkgever hierdoor schade ondervindt. De werkgever zal in een dergelijk geval de negatieve gevolgen wel goed moeten onderbouwen.

Afspraken in een social mediaprotocol

Het is verstandig om als werkgever een social mediaprotocol op te stellen. Hierdoor weet het personeel wat zij wel en niet kunnen delen op social media over het bedrijf en of zij bijvoorbeeld klanten mogen benaderen op LinkedIn. Een goed protocol kan conflicten voorkomen doordat werknemers weten waar zij aan toe zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.