T +31 53 303 30 00

 

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Na de corona-beperkingen heeft iedereen hier reikhalzend naar uitgekeken. De vakantie is geboekt, maar dan wordt u als werknemer vlak voor of tijdens uw vakantie ziek. Wat betekent dit voor uw vakantie en vakantiedagen?

Op vakantie gaan bij ziekte

Een zieke werknemer mag op vakantie gaan, zonder dat dit vakantiedagen kost, mits de re-integratie van deze werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. Een bedrijfsarts kan oordelen of de zieke werknemer op vakantie kan gaan gelet op de medische situatie van de zieke werknemer. Dit oordeel kan de zieke werknemer vervolgens doorgeven aan zijn of haar werkgever.

Het aantal vakantie-uren dat kan worden opgenomen, blijft hetzelfde als wanneer de zieke werknemer niet ziek zou zijn geweest.

Ziekte tijdens de vakantie

Wanneer een werknemer tijdens zijn of haar vakantie ziek wordt, dient deze werknemer zich zo snel mogelijk ziek te melden bij zijn of haar werkgever. Dit moet schriftelijk worden gedaan. De zieke werknemer moet vervolgens een doktersverklaring overhandigen aan zijn of haar werkgever. In deze doktersverklaring staat het gegeven advies aan de zieke werknemer en de verwachte ziekteduur. Bij terugkomst van de vakantie hoeft de zieke werknemer niet meer naar de bedrijfsarts toe.

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, dan zijn dit ziektedagen. Met de verklaring van de dokter of de bedrijfsarts kan worden vastgesteld of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt. Er kunnen geen vakantiedagen worden afgeschreven, mits de zieke werknemer hiermee instemt.

Vakantiedagen

De zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als in de periode waarin deze werknemer niet ziek is. Het afschrijven van de wettelijke vakantiedagen kan alleen als de zieke werknemer hiermee instemt. Extra vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantiedagen kunnen van toepassing zijn wanneer dit in de arbeidsovereenkomst of de cao is bepaald. Het afschrijven van deze extra vakantiedagen kan ook alleen als de zieke werknemer hiermee instemt.

De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn of haar vakantie gelden niet als vakantiedagen (artikel 7:638 lid 8 BW). Dit is anders wel het geval indien de zieke werknemer hiermee instemt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.