T +31 53 303 30 00

 

Moet de verzekeraar gederfde zwarte inkomsten vergoeden?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Moet de verzekeraar gederfde zwarte inkomsten vergoeden?

Moet de verzekeraar gederfde zwarte inkomsten vergoeden?

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat mensen contant wat bijverdienen, hierover worden dan geen belastingen en premies afgedragen. Dit zogenoemde zwart werken mag niet, maar het gebeurt veel. Wat als iemand zwart bijverdiende, maar dat door een ongeval niet meer kan? Moet de verzekeraar deze schade dan vergoeden? Dat is de vraag waarover het Gerechtshof Den Haag zich moest buigen tijdens een zitting in november 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:2673).

Het geschil

Een zzp’er was door een basisschool ingehuurd om internetkabels aan te leggen. Tijdens zijn werkzaamheden viel hij van een door de school ter beschikking gestelde ladder en liep hij enkelletsel op. Er word een bedrijfseconomisch rapport opgesteld waar de inkomsten van de zzp’er worden vastgesteld. De zzp’er stelt dat zijn inkomsten voor het ongeval hoger uitvielen wanneer er rekening wordt gehouden met de zwarte inkomsten die hij verkreeg. Achmea treedt op als aansprakelijkheidsverzekeraar van de basisschool en is van mening dat de zwarte inkomsten van de zzp’er buiten beschouwing moeten worden gelaten bij het bepalen van de omvang van de schade die Achmea dient te vergoeden.

Nadat de zaak bij de Rechtbank Rotterdam was geweest en Achmea in het ongelijk is gesteld, is Achmea in hoger beroep gegaan tegen de beschikking van de rechtbank. Het Gerechtshof Den Haag deed vervolgens uitspraak over het geschil.

Standpunten Achmea

Achmea is op basis van een aantal argumenten van mening dat zij de inkomsten uit zwart werk niet hoeven te vergoeden. Bijvoorbeeld dat zwart werken niet mag en dus strafbaar is, aldus Achmea. Daarnaast stelt Achmea dat zij een rechtshandeling zou moeten verrichten die in strijd zal zijn met de openbare orde of goede zeden als zij de schade vergoedt. Ook zou de zzp’er zich volgens Achmea hoofdzakelijk zwart laten betalen en slechts en klein deel van de inkomsten bij de Belastingdienst opgeven. Volgens Achmea is de onevenredige verhouding tussen de witte en zwarte inkomsten een relevante omstandigheid bij de beoordeling of gederfde zwarte inkomsten voor vergoeding in aanmerking komen. Achmea wil ook dat de zzp’er zou aantonen dat hij de zwart betaalde werkzaamheden zou zijn blijven verrichten, ook als deze wel aangegeven zouden zijn bij de Belastingdienst. Daarnaast moet de zzp’er het bestaan van het zwarte inkomen ook kunnen bewijzen volgens Achmea.

Oordeel gerechtshof

In de argumenten van Achmea kan het gerechtshof zich niet vinden. Achmea handelt niet in strijd met de openbare orde of goede zeden wanneer zij de gederfde inkomsten uit zwart werk als schade vergoeden. Achmea komt hiermee slechts een contractuele verplichting na tot uitkering onder de polis. Daarnaast is Achmea niet belast met de handhaving van de belastingwetgeving, dat is voorbehouden aan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, aldus het gerechtshof.  Wat betreft de wanverhouding tussen de witte en zwarte inkomsten, merkt het gerechtshof op dat in dit stadium van de procedure nog niet kan worden beoordeeld of er sprake is van een wanverhouding.

Ten aanzien van de bewijslast van de zzp’er oordeelt het gerechtshof dat de zzp’er wel moet kunnen bewijzen dat hij inkomsten verkreeg uit zwart werk, maar aan dit bewijs mogen geen strengere eisen worden gesteld dan normaal gesproken aan het bewijs van letselschade worden gesteld.

Concluderend kunnen we stellen dat de gederfde zwarte inkomsten door het ongeval van de zzp’er voor vergoeding in aanmerking komen door de aansprakelijkheidsverzekeraar. En voor wat het bewijs betreft: aannemelijk maken is voldoende. Aan het bewijs van zwarte inkomsten worden geen strengere eisen gesteld dan normaal gesproken aan het bewijs van letselschade wordt gesteld.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.